page-header

GRUNDARE

Lär känna Bo Nilsson

GRUNDARE

Bo Nilsson - Entreprenör och grundare som arbetat med relationer och nätverk hela sitt liv.

Beskrivningen av Bo är ett utdrag ur en intervju i Båstad Magazine, där Bosse blev vald till den mest framträdande personen på Bjäre under 2017.

Varje vecka ringer internationellt framstående personer till Bosse Nilssons telefon och vill prata om hans senaste projekt – A Sustainable Tomorrow. Vägen till att ha världen som arbetsfält startade i byn Hemsjö och har tagit många vändor med åren. Idag är Bosse multientreprenören med fokus på de sociala mötenas otroliga kraft för att nå hållbar framgång och förändring lokalt som globat.

Bosse föddes i början av 60-talet i en vanlig arbetarfamilj och växte upp i en liten by i Blekinge. Orden företagare och entreprenör var inget som fanns i hans vokabulär under uppväxten. I skolan gjorde han det som förväntades men det var nog mer av en idrottskille han ville vara.

– I en liten by växter man upp med att olikheter hos människor är grejen för att kunna överleva och lära sig navigera fram. Jag har fått en bra värdegrund hemifrån, en form av etisk moralisk kompass som jag tycker är bra. Jag fick mycket kärlek och har fått lära mig att hårt arbete är det som förväntas och fått lära mig att nyfiket träffa många olika människor. Det ligger nu till grund för mycket av det mitt entreprenörskap grundar sig i och det som nu är det uppmärksammande A Sustainable Tomorrow.

För att tjäna extra pengar började Bosse, i unga år, sälja Kvällsposten på orten där han bodde.

– Det jag lärde mig när jag på söndagarna cyklade runt och sålde tidningar var att komma in i människors liv. Första gångerna fick jag stå i dörren och byta tidningen mot pengar men efterhand byggdes det en relation med folk, fick då komma in i köken och fick då höras folks livsberättelser. Jag blev en sorts bollplank och terapeut men också ett embryo till sociala medier i den byn jag levde. Jag fick se in i andras världar och började koppla ihop folk. Jag sa ”att det bor en bra någon kilometer härifrån som pratar om precis samma saker som du”. Då kände jag att här finns något hos mig som jag är bra på. Jag är bra på att lyssna och se vilka människor som borde träffas. Kontakterna tog jag verkligen vidare. Jag var ett levande Facebook, Blocket och nyhetswebb på cykel.

Bosses senaste projekt heter A Sustainable Tomorrow och är en thinktank för social entreprenörskap och idéer för hur socialt entreprenörskap och idéer för hur framtiden ska kunna möte de globala målen som FN har satt upp och samtidigt möta världens megatrender. Det är en mötesplats för människor från samhällets alla hörn som vill vara med i framtiden och inspirera, byta kunskap, nätverka och framförallt göra något, påverka, ta beslut och se till att förändring sker.

– För att nå de Globala målen som FN satt upp måste alla börja göra något, inte bara säga saker. Vi måste spara på naturens resurser, ändra beteendet mot varandra och se till att skapa nya värden på riktigt. Först då sker en förändring, berättar Bosse med bestämdhet. Det fina är att den som bäst förestår detta kommer att få de bästa affärsmöjligheterna i framtiden.