page-header

GRÄNSLÖS VERKSTAD

Anmäl dig till vår utbildningsdag i Malmö: 13/04/2018

GRÄNSLÖS VERKSTAD

En heldagsutbildning i grundläggande kunskap om de Globala målen

De flesta har hört talas om Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling, men få har ännu hunnit fördjupa sig i vad tanken bakom målen är och hur man som individ eller företagare kan förhålla sig till dem. Agenda 2030 och de Globala målen är en gemensam färdplan som alla länder, företag, organisationer och individer tillsammans ska följa för att skapa en hållbar framtid.

Välkommen till en heldagsutbildning där du får en grundläggande kunskap i de Globala målen för hållbar utveckling och hur du som individ eller företagare kan ta avstamp i dem för att möta framtiden. Du får kunskap och vägledning i att identifiera vilka mål som har störst relevans för din verksamhet. Samhällsnytta idag skapar morgondagens affärsnytta och konkurrenskraft.

Du får en genomgång av de 17 Globala målen och de 169 delmålen av Jakob Trollbäck – skaparen av det grafiska formspråket för de Globala målen för att skapa en överskådelig struktur för ett världsomfattande projekt.

Du får även coaching av specialister tillsammans med övriga deltagare. Vi lovar inspiration och vägledning i att välja ut de mål du vill fördjupa dig i för att öka din kunskap och för att arbeta fram hur detta/dessa mål konkret kan skapa värde för dig och din omvärld.

Tillsammans med specialister och andra gränslösa deltagare från andra verksamheter arbetar ni med konkreta case. Med stöd av digitala verktyg och erfarna workshopledare sätts gruppernas arbete samman för att uppnå genomförandekraft och partnerskap.

Under dagen får du i god Gränslösa Möten-anda möta engagerade personer som från vitt skilda verksamheter och geografiska områden. Tillsammans bidrar ni till att se morgondagens lösningar på dagens utmaningar med andra ögon. Under ledning av Jakob Trollbäck och Catarina Rolfsdotter-Jansson säkerställs att relevant kunskap och coaching leder fram till din egen to-do lista innan dagens slut.

FÖRELÄSARE

JAKOB TROLLBÄCK

Internationell grafikerlegend verksam i New York sedan 1990 och grundare av kommunikationsbyrån Trollbäck + Company och The New Division.

Vinnare av Swecos Hugopris 2017: Årets inspiratör. Jakob Trollbäck visar att innovationskraft och smarta idéer driver samhällsutvecklingen framåt. Han har löst  kommunikationsutmaningen av de Globala målen genom att utforma formspråket och på så vis underlätta för 7 miljarder människor att förstå FNs nya hållbarhetsagenda.

CATARINA ROLFSDOTTER-JANSSON

Moderator, föreläsare och författare med internationellt perspektiv som i januari 2018 kommer ut med sin 12:e bok – Hållbar människa. Catarina är en av de mest erfarna kommunikatörerna inom området hållbar utveckling­­­ i Sverige. Hennes föreläsningar får dig att tänka i nya banor, ger dig ny kunskap och sår frön till nya affärsidéer.

Catarina är även talesperson i klimatorganisationen Föräldravrålet och medgrundare av den internationella organisationen Our Kids Climate.

ANNA BRUUN MÅNSSON

Anna Bruun Månsson är VD och grundare på konsultbyrån TomorrowToday, verksamma i Lund och Stockholm. Anna har arbetat som rådgivare med inriktning på hållbarhetsredovisning i 14 år. Hon har nu uppdrag för en rad stora bolag i deras arbete med att forma mer hållbara affärsstrategier, med sikte på de Globala målen. Hon under­visar­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ också på ett flertal kurser vid Lunds Universitet.

Anna är styrelseledamot i bl.a. Hållbar Utveckling Skåne.

PROGRAM: 13/04/2018

09:00 Välkomna och introduktion  – Bo Nilsson och Catarina Rolfsdotter-Jansson

09:10 Agenda 2030 och de Globala målen med Jakob Trollbäck

10:15 Frågestund med Jakob Trollbäck ledd av Catarina Rolfsdotter-Jansson

10:30 Fikapaus

10:45 What is in it for us? Catarina Rolfsdotter-Jansson

11:30 Hur hittar vi rätt kompass? – Anna Bruun Månsson

12:30 Lunch

13.15 Workshop del 1: Analys
Analys: Identifiera vilka mål och delmål som är relevanta för din verksamhet. Prioritera vilka mål du vill fördjupa dig i under dagen.

14.00 Workshop del 2: Applikation – Indelning i grupper utifrån analysen och valet av mål
Arbete i grupper utifrån prioritering av målen med vägledning av processledare. Hur kan de Globala målen användas i din verksamhets strategier och mål?  Vilka risker och möjligheter finns att ta hänsyn till? Hur utformas strategier och verksamhetsspecifika mål?

15:00 Fikapaus

15.15 Workshop del 3: Samarbeten
Vilka möjliga samarbeten finns kring målen, både i rummet och i andra sammanhang?

16.00 Kommunikation
Hur kan du trovärdigt och korrekt kommunicera din organisations arbete med de Globala målen till din omgivning?

16.30 Sammanfattning av dagen

LADDA NER VÅRT PROGRAM
Får programmet i PDF-form
MISSA INTE VÅRT NYHETSBREV
Håll koll på nyheter, event och erbjudanden

Var säker på att du inte missar några uppdateringar från AST, från nyheter och datum för uppkommande utbildningar till artist- och föreläsarnamn för uppkommande evenemang.

LADDA NER A SUSTAINABLE MAGAZINE
Läs det senaste numret av vår tidning

Bland mycket annat rekommenderar vi de intressanta intervjuerna med Jakob Trollbäck, Catarina Rolfsdotter-Jansson, Louise König (hållbarhetschef Coop) och Staffan Hansén (vd SPP).