page-header

VISION & MISSION

Lär känna a sustainable tomorrow

VÅR VISION
DET VILL SÄGA VÅRT LÅNGSIKTIGA MÅL

– Att bli det naturliga nätverket av mötesplatser för hållbarhet
– Att bli den nödvändiga och oumbärliga partnern för att alla aktörer som vill skapa verklig förändring på hållbarhetsområdet genom samarbete mellan parter från olika delar av samhället

VÅR MISSION
DET VILL SÄGA VÅRT UPPDRAG

Att skapa mervärden för individer, företag och samhällen genom att ta tillvara på mångfalden hos människor och få olika aktörer att samarbeta mot hållbarhetsmålen.