HUVUDPARTNERS 2019

ForSea

ForSea driver en hållbar färjeförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. Företaget använder den senaste tekniken för att minska sin miljöpåverkan, bland annat genom att installera batteridrift på de två färjorna Tycho Brahe och Aurora. ForSea och färjeförbindelsen bidrar också till lokalsamhället på båda sidor av Öresund genom att skapa jobb och stödja kultur, utbildning och näringsliv. ForSea är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

”Vi har valt att samarbeta med A Sustainable Tomorrow då vi anser att det är väldigt viktigt med långsiktig hållbarhet. Dessutom är det en bra plattform för oss med värderingar som överensstämmer med våra egna.”

Johan Röstin, vd, ForSea

ForSea driver en hållbar färjeförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. Företaget använder den senaste tekniken för att minska sin miljöpåverkan, bland annat genom att installera batteridrift på de två färjorna Tycho Brahe och Aurora. ForSea och färjeförbindelsen bidrar också till lokalsamhället på båda sidor av Öresund genom att skapa jobb och stödja kultur, utbildning och näringsliv. ForSea är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

”Vi har valt att samarbeta med A Sustainable Tomorrow då vi anser att det är väldigt viktigt med långsiktig hållbarhet. Dessutom är det en bra plattform för oss med värderingar som överensstämmer med våra egna.”

Johan Röstin, vd, ForSea

PARTNERS 2019