Artikel från A Sustainable Magazine, nr 1/2018, producerad av Bjärelivgruppen

STAFFAN HANSÉN

Trots att hållbarhetsarbete står högt på agendan i de allra flesta företag idag, missar de stora statliga bolagen att ställa hållbarhetskrav när anställdas pensioner ska placeras. Staffan Hansén, VD på SPP, pratar om hållbarhetsarbetets blinda fläck.

Du talar om en blind fläck, berätta.
– En sammanställning som SPP gjort visar att drygt 70 procent av svenska företag offentligt redovisar sitt aktiva hållbarhetsarbete, har järnkoll på sina leverantörer, men missar pensionsleverantörerna. Endast 24 procent har med hållbarhetskrav som kriterium i sina pensionsupphandlingar. Pensionerna är en blind fläck i svenska bolags hållbarhetsarbete. Resultatet är att företagens pensionskapital alltför ofta investeras i bolag som bedriver sin verksamhet på ett sätt som företagen i övrigt inte står för. Ofta även i en riktning som går rakt emot de globala utvecklingsmålen som världens ledare och näringsliv enats om att vi alla ska bidra till att stödja.

Måste man tänka hållbarhet även i pensionerna?
– Allt fler vill ta aktiv ställning och markera med sina vardagsval att de drar sitt strå till stacken. Vi handlar ekologiskt, sopsorterar och gör kloka val i vardagen. Men just sparandet är för många en stor blind fläck. De enorma summor som företagen avsätter till sina anställdas tjänstepensioner borde rimligen följa företagens övriga hållbarhetspolicy.

Men mer konkret vad betyder det att spara hållbart jämfört med att köpa ekobananer?
– Ekobananer i all ära, men vill du göra verklig skillnad ska du spara hållbart. Hälften av pengarna på världens börser är pensionspengar. Det innebär att du med pensionen har en enorm kraft att påverka genom att välja ett hållbart pensionssparande. Pengar är en bortglömd maktfaktor, där du som sparare verkligen har möjlighet att sätta världen i en ny riktning. För när små som stora rörelser börjar virvla i samma riktning händer det grejer. Vi ser att framtidsinriktade bolag blir mer framgångsrika än sina konkurrenter. Att satsa på dem är därför klokt även krasst ekonomiskt. Mer pengar i plånboken och ett sunt och hållbart samhälle, win- win för alla.

Hur arbetar SPP i den här frågan?
– Vi som pensionsbolag påverkar både genom dialog med bolagen vi investerar i och genom att kanalisera kapital till investeringar som bidrar till en omställning i linje med de globala hållbarhetsmålen. SPP har ingen undangömd ”ekohylla” i sortimentet. Alla våra fonder har passerat våra höga krav på hållbarhet. Framförallt väljer vi genom vårt stora team av hållbarhetsanalytiker ut de bolag som står bäst rustade för att skapa värden i framtiden.

I tillägg är det en självklarhet för oss att utesluta de fula fiskarna ur alla våra investeringar. Som exempel gick SPP redan 2005 ur alla tobaksbolag och 2013 ur alla bolag med stora intäkter från kolindustrin.

Varför har SPP valt att gå in som huvudpartner till A Sustainable Tomorrow?
– Vi ser A Sustainable Tomorrow som en brobyggare inom FN:s globala mål nummer 17 – genomförande och globalt partnerskap. Detta är en hållbar arena där vi kan bygga nya relationer och hitta intressanta samarbetspartners från andra branscher.