Hittarps IK

Fredrik Elgström, klubbchef i Hittarps IK.

Foto: Johan Lilja

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi driver sedan flera år tillbaka ett stort och lyckat affärsnätverk där vi har en plattform för möten mellan olika aktörer. Att kunna addera A Sustainable Tomorrow ger ytterligare en dimension i vårt arbete och bidrar till den moderna mötesplatsen där vi tillsammans kan få saker att hända.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Mixen av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktig. När man lyckas balansera de tre aspekterna kan man på riktigt prata om hållbarhet, oavsett fråga. Med drygt 1,400 aktiva barn och ungdomar och cirka 180 ideella ledare har vi en plattform för att kunna skapa bra förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi blandar det stora med det lilla. Från att anordna en städdag där alla våra barn och ledare städar norra Helsingborg, en köp och sälj-grupp i sociala medier för använda träningskläder, till en tydligare föreningspolicy kring exempelvis material (kläder, bollar och skor) där alla får ta större ansvar för sina saker och därmed känner ett tydligare ägarskap. Alltså aktiviteter och åtgärder som gör att man tänker mer hållbart ur alla de tre aspekterna – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Vi kan bara lyckas med detta tillsammans! Genom att blanda våra kompetenser, erfarenheter och olika synvinklar så kan vi med alla krafter skapa det hållbara samhället. Därför är vi glada att tillsammans med andra föreningar och näringslivet arbeta för att sätta dessa frågor högst upp på agendan och fatta beslut därefter.