A SUSTAINABLE TOMORROW HELSINGBORG 2018

Välkommen, 20 september!

A SUSTAINABLE TOMORROW HELSINGBORG
KURSEN MOT EN HÅLLBAR FRAMTID

Save the date! Vi håller på att sätta ihop programmet för A SUSTAINABLE TOMORROW HELSINGBORG 2018: 19-20 september. Prenumerera på vårt nyhetsbrev om du vill bli notifierad när det är färdigt!

HUVUDTEMAN HELSINGBORG

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

  • Helsingborgs Livskvalitetsprogram diskuteras.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur:

  • En välkänd föreläsare ger sin omvärldsanalys i ett flerårigt AST-perspektiv.
  • I samtal mellan aktörer från staden, näringslivet och akademin (Triple Helix) diskuterar vi hållbara innovationer.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen:

  • En välkänd hållbarhetsprofil lyfter de Globala målens betydelse och möjligheter för att skapa ett hållbart samhälle.
  • I samtal med lokala aktörer presenteras Helsingborgs planer för H22.
VÄLKOMMEN TILL A SUSTAINABLE TOMORROW FRAMTIDSKONFERENS I HELSINGBORG!