WE DON'T HAVE TIME

Ingmar Rentzhog, vd och grundare av We Don't Have Time.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Även om We Don’t Have Time är en global social plattform har vi våra rötter i Sverige. Vi vet att nationellt och regionalt samarbete och kunskapsdelning är viktigt för vår utveckling. Sverige är en hubb för klimatåtgärder och innovationer när det gäller hållbara lösningar, och som det största sociala nätverket för klimataktion vill vi inte missa Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Det viktigaste för oss är att visa att alla kan engagera sig och vara en del av lösningen på klimatkrisen. Alla kan och behöver ta ansvar även om man inte är perfekt – det spelar ingen roll om du är politiker, klimatintresserad medborgare eller företagare. Vi tror verkligen på aktiv dialog och att alla måste jobba tillsammans för att lösa klimatkrisen.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– På Earth Day den 22 april 2018 organiserade vi världens första globala klimatkonferens utan flyg som hölls online med talare från hela världen. Efter 2020 har detta blivit normen, men då var det inte logiskt för alla. Drygt ett år efter att vi signerade vår första partner har vi nu 121 ombord från många olika branscher, det är organisationer och företag som valt att ta ansvar och agera mot klimatkrisen. Vi har även ett växande klimatengagerat nätverk med medlemmar från mer än 145 länder, och för varje ny medlem och climate review som publiceras på vår plattform planterar vi ett träd.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Precis som We Don’t Have Time är en global mötesplats för olika aktörer, tror vi att A Sustainable Tomorrows mångsidiga och engagerade nätverk kan vara den perfekta platsen för att få inspiration från andra sektorer och dela smarta idéer och lösningar om klimatarbete. Jag tror att många potentiella samarbetsmöjligheter kan uppnås genom samverkan.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde den 16 september Regenerative business?
– Jag förväntar mig att träffa riktiga changemakers som vill hitta lösningar på gemensamma utmaningar samt höra om nya företag med konkreta förslag för att implementera mer regenerativa arbetsmetoder.