Värnamo Näringsliv

Adam Svensson, affärsutvecklare och projektledare hos Värnamo Näringsliv AB / Science Park.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi fick frågan av CSR Småland som vi samverkar med. Det var självklart att vi skulle medverka då det ligger helt i linje med vårt hållbarhetsprojekt ”Näringsklivet”.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vi jobbar med Agenda 2030-målen 5, 9, 10 och 12 för att de skapar en gemensam grund för vårt näringsliv att lyckas med sitt hållbarhetsarbete på kort och lång sikt.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi är ett näringslivsbolag som hjälper och skapar förutsättningar för våra medlemmar att jobba med sitt hållbarhetsarbete. Vi lyfter och kommunicerar goda exempel och förebilder. Vi vill inspirera och motivera genom våra aktiviteter.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Samarbetet leder till ökad kunskapsspridning och inspiration till våra medlemmar.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde Regenerative business?
– Då vi är med för första gången vi ser fram emot en lärorik och inspirerande dag.