Upgreen Sustainability Sprint

Linda Fragner (innovationsledare) och Frida Panoussis (Graphic Recorder) på Upgreen Sustainability Sprint.

Foto: Rikard Wicklund

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända och det är precis där även vår expertis ligger. Vi faciliterar Sustainability Sprints, en agil workshopmetod designad för att accelerera hållbar affärsutveckling och innovation.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Det viktigaste för oss är att gå från varför till hur och faktiskt våga börja göra. Att tänka stort, ta små snabba steg framåt och lära på vägen. Vi tror på att engagera medarbetare, ge liv till innovativa idéer genom prototyping och att våga testa tidigt för att underlätta prioritering och beslutsfattande.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi hjälper företag och organisationer att använda Globala Målen som en katalysator för innovation och affärsutveckling. Vi upplever gång på gång vilken energi och accelerering hållbarhetsarbetet får när våra kunder involverar sina medarbetare på riktigt och vågar experimentera och testa. Som exempel sprintade vi med ett rekryteringsbolag utifrån delmål 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande, vilket ledde till en tilläggstjänst i deras erbjudande för att säkerställa jämställd rekrytering.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Vi bygger ett nätverk fullt av dedikerade och inspirerande människor och företag som tillsammans vill driva förändringen mot en hållbar framtid. Experter som vi sedan kan bjuda in som workshopdeltagare för att addera värdefulla nya perspektiv och öppna upp för spännande samarbeten.