SUSAS

Anna Richter Olsson, ordförande i SUSAS (Stockholm University Student Association for Sustainability).

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– För att vi vill ge studenter på Stockholms universitet med olika studieinriktning möjlighet att ta del av information och delta i aktiviteter med andra aktörer i samhället, samt få en inblick i de lösningar som arbetas fram utanför universitetets gränser.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Svårt att peka ut enskilda frågor då allt hänger ihop. Självklart utbildning men också partnerskap för att kombinera olika kompetensområden och perspektiv. Hållbar produktion och konsumtion är en stor utmaning för för att kunna bekämpa klimathotet men samtidigt främja hållbar ekonomisk tillväxt. Ökad jämställdhet och jämlikhet är givetvis också viktiga frågor. Sverige ses som väldigt jämställt jämfört med många andra länder, men det finns ändå utmaningar att belysa och lösa.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Då vi är ny studentförening har vi än så länge inte så mycket att dela med oss av, men vi ser möjligheter i det driv och intresse för hållbar utveckling som uppenbarligen finns. Vi tror mycket på att dela idéer och forskning som kan bidra till bättre förståelse för hur allt hänger ihop. Vi hoppas att samarbetet ger möjligheter för studenter att engagera sig i aktuella utmaningar och använda den kunskap man får genom sin utbildning till att skapa ett hållbart samhälle. Vi tror att det är viktigt att man under sin studietid får möjlighet att utveckla lösningar och samarbeten med olika individer och kunskapsområden på ett utforskande sätt.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Förhoppningsvis kan vi som studenter tillföra ett både akademiskt och ganska ungt perspektiv som bidrar till nya idéer och energi. För oss blir det en möjlighet att träffa likasinnade som väljer att delta i något större, precis i början av ett nytt läsår och termin. Det är bra pepp!

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde Regenerative business?
– Det ska bli spännande helt klart! Vi är nyfikna på innovativa lösningar och har en positiv synvinkel men självklart också “a sense of urgency”. Många fokuserar på problemen, vilket kan leda till hopplöshet. Vi hoppas därför att detta event kommer ge energi och inspiration, att man kan tänka “visst, det är bråttom och komplicerat, men det är möjligt och spännande”.