Rögle BK

Daniel Henrysson, koordinator för hållbarhet och varumärke, Rögle BK.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– A Sustainable Tomorrow driver frågor som är viktiga för Rögle BK, därför är det en självklarhet för oss att stötta och vara delaktiga på de sätt vi kan. Vi ser konferensen som ett perfekt tillfälle att samla våra företagspartners runt ämnet hållbarhet och kickstarta hösten, men framför allt vill vi visa på kraften i idrottsföreningars nätverk och hur den bör nyttjas. Vi vill vara en del av sammanhanget och bidra till att kreativa arbetssätt och lösningar diskuteras fram gemensamt. Genom A Sustainable Tomorrow kan vi dessutom bygga broar och öka dialogen med aktörer utanför vår region.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Det kanske allra svåraste med hållbarhetsarbetet är just prioriteringen av frågorna. Allt hänger ihop. Utifrån den insikten har vi valt att fokusera på de områden där vi har störst möjlighet att påverka och förändra. Vi skapar initiativ som bidrar till god hälsa, ökad sysselsättning, inkluderande samhällen, och försöker hela tiden ha med oss miljöaspekten i vårt arbete. På sikt är det resultatet av allt detta som skapar en hållbar samhällsekonomi.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Jag tycker att vi har lyckats väldigt bra med att ställa om verksamheten under året som gått och göra det hållbart utifrån förutsättningarna. Ett konkret exempel är Digitala Jobbmässan 2021 och även Röglehjälpen som vi har säsongsanpassat utifrån de behov vi sett i samhället. Vårt arbete med att minska matsvinnet i vår restaurangverksamhet är ett annat lyckat exempel. När samhället öppnar upp igen ser vi fram emot att fortsätta skapa sammanhang där barn och unga sätts i rörelse och lär sig mer om fördelarna med en aktiv livsstil.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Genom att utnyttja och dra lärdom av all samlad kunskap och erfarenhet som plattformen förmedlar.