ÖRESUNDSKRAFT

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsföretag i Nordvästra Skåne, som ägs av Helsingborgs stad. Företaget är med och lägger grunden för framtidens hållbara och digitaliserade samhälle.

Hur bidrar Öresundskraft till en hållbar framtid?
– Vi vill skapa en bättre värld. Vårt hållbarhetsarbete är för barnen och deras framtid. Tillsammans har vi tio år på oss att lösa klimatutmaningarna och uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Öresundskraft bidrar på många sätt till de tre dimensionerna av hållbarhet: ekonomisk, miljömässig och social. Några exempel är solel, elbilsladdning, data- och insiktsdriven energioptimering samt återvunnen energi. Dessutom bidrar vi till Miljöverkstaden som utbildar ungdomar, vi stöttar föreningslivet i vår region och inte att förringa kan våra medarbetare lägga 17 arbetstimmar per år på volontärsarbete.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er?
– Växthusgaserna är ödesfrågan. Det är helt avgörande för att Helsingborg och Sverige ska nå sina klimatmål. Därför satsar vi på CCS, Carbon Capture & Storage, det vill säga att fånga in växthusgaserna från vårt avfallsreningsverk som tillverkar fjärrvärme.

Hur använder ni de Globala målen i ert hållbarhetsarbete?
– Öresundskraft fokuserar på de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad. Ekonomi: mål 9 och 12. Socialt: mål 3, 7 och 11. Miljömässigt: mål 7, 9, 11, 12 och 13. Men viktigast för Öresundskraft är mål 17 – genom samarbete har vi större möjligheter att nå samtliga mål. #tillsmammansför17

Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?
– Vi förstår att vi inte kan göra detta ensamma. Under parollen #tillsammansför17 söker vi aktivt partners som kan hjälpa oss. A Sustainable Tomorrow är en sådan partner.

Vilken kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete kan ni dela med er av till företag i andra branscher?
– Vi arbetar tillsammans med många av våra kunder där vi lär oss av varandra, till exempel fastighetsbranschen och industrin för att nämna några. Under 2020 hade vi ett lärorikt partnerskap med Backahill där vi tog fram företagets miljö- och energistrategi.

Den 16 september livesänder ni A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens för inbjudna gäster i samarbete med Hittarps IK. Vad har ni för förväntningar och målsättningar med evenemanget?
– Som alltid förväntar vi oss inspiration, men viktigast är att komma fram till konkreta åtgärder som vi tillsammans kan genomföra för att göra skillnad på riktigt. Lite snack och mycket verkstad hoppas vi blir utkomsten efter konferensen.