Optimistklubben

Anette Löfgren och Cecilia Nebel, ägare Optimistklubben.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Optimistklubben i Lund vill bidra till ökad hållbarhet genom att få människor att mötas, se möjligheterna och agera. A Sustainable Tomorrow producerar ett relevant och bra innehåll som vi vill vara med och sprida.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vi verkar i eventbranschen och ser som ett viktigt uppdrag att vara med och förnya branschen. Events kan göras på hållbara sätt, allt från mat, dryck, produkter och transporter till val av underleverantörer och samarbetspartners.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi är optimister, vi tror på det goda exemplets kraft. Genom att mötas, dela erfarenheter och förstärka det positiva får vi energi att ta oss an svåra utmaningar. Sökandet efter det som fungerar och lär oss nytt lyfter vi alltid in i våra konferenser eller modererade samtal. Till exempel i samarbete med Avfall Sverige eller i våra egna livesändningar från Optimistklubben.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Vi skapar möten mellan människor och vill sprida A Sustainable Tomorrows budskap utanför vår och er organisation. Vi hoppas också få inspiration och verktyg att utveckla vårt eget hållbarhetsarbete vidare.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde Regenerative business?
– Temat har en holistisk utgångspunkt och visar hur allting hänger ihop. Precis som en planta måste ha rätt jordmån för att växa, måste idéer utvecklas i rätt miljö. Innovation, kunskap och kapital behöver jobba tillsammans. Årets tema kommer att visa hur vi kan göra på nya sätt för att komma längre.