NUVAB

Cecilia Hjort Athler och Emma Ingelow, näringslivsutvecklare hos Nuvab (Näringslivsutveckling i Vetlanda AB).

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Nuvab är ett medlemsägt näringslivsbolag med uppdrag att vara Vetlanda kommuns resurs ut mot näringslivet. Genom att vi agerar lyhört och har mångårig erfarenhet möjliggör vi för verksamheter att växa lokalt och regionalt samtidigt som vi bidrar till samverkan mellan skola och näringsliv. Hållbarhet är ett av våra fokusområden för att utveckla näringslivet.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vi tycker att alla områden är intressanta och viktiga, men om vi måste välja ett så är hållbara affärer det ämne vi vill och kan stötta professionellt i. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Att erbjuda en lokal hubb i Vetlanda kan bli starten på ett aktivt hållbarhetsarbete för många små och medelstora företag i vårt näringsliv. Hubben är också attraktiv för de större företagen med ett väletablerat hållbarhetsarbete, då konferensen ger inspiration och eventuella kontakter för framtida samarbeten.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde Regenerative business?
– Vi har stora förhoppningar om kunskapsinhämtning och inspiration som stödjer det lokala näringslivet i sin utvecklingsresa till ett hållbart företagande.