Nordic House

Laura Lykkegaard, grundare av Nordic House i Kapstaden.

Foto: Simon Watson

 

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Som nystartat företag känns det som en självklarhet att hållbarhet genomsyrar upplägget redan från början. Målet för Nordic House i Kapstaden är att underlätta för nordiska företag att ta sig in på den sydafrikanska marknaden och där ser vi ett ansvar att guida dem så att deras hållbarhetslösningar anpassas till den lokala kontexten. Vi vill bli en kunskapsbank för hållbarhetsfrågor, även för sydafrikanska partners som efterfrågar lösningar. Då är det viktigt att kunna utbyta idéer och erfarenheter med andra, såsom A Sustainable Tomorrows nätverk.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– I den sydafrikanska kontexten är alla globala mål lika viktiga. I vår uppstartsfas kommer vi att fokusera mycket på att introducera anständiga och jämställda villkor och interna policys (mål 3, 5, 8), samt se till att vår arbetsplats har hållbara lösningar ur ett klimatperspektiv (mål 7, 9, 11, 12). Med tanke på vår vision om att förstärka broarna mellan de nordiska länderna och Sydafrika blir såklart även hållbarhetsmålet om globalt partnerskap aktuellt (mål 17).

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Nätverk i alla dess former ser vi som självklara när det kommer till arbete med hållbarhetsfrågor. Vi kan inte jobba med detta i silos utan det behövs ett utbyte med andra för att utvecklas och bli bättre tillsammans. Nordic House vill hålla sig à jour med idéer och lösningar från de nordiska länderna för att kunna lokalanpassa dem i Sydafrika. Och även kunna tipsa företag i Norden om lösningar och arbetssätt härifrån!

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde Regenerative business?
– Detta relativt nya begrepp ligger helt rätt i tiden och vi är så förväntansfulla inför konferensen i september. Vi hoppas få lära oss mer om hur vi kan implementera ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv för att få vårt nystartade företag att fungera som ett välmående ekosystem, med konkreta förslag på hur man bäst lyckas med denna approach.