KENNETH NILSSON

Kenneth Nilsson är vd på Resurs Bank, en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Bolaget har ett starkt samhällsengagemang och hållbarhetsfrågorna står högt på agendan.

Hur bidrar ni till en hållbar morgondag?
– Vi vill ge människor möjlighet att leva det liv de önskar – idag och imorgon. Det genomsyrar hela vår verksamhet och inte minst vårt engagemang i samhället där vi vill vara en positiv kraft och bidra på flera olika plan. Kundintegritet, antikorruption, ansvarsfull kreditgivning, mångfald och jämställdhet, miljö och socialt ansvarstagande är de sex fokusområden som vi har identifierat som centrala utifrån vår verksamhet. Detta är områden där vi anser att vi har en möjlighet att påverka och förändra och är valda i dialog med de som kommer i kontakt med vår verksamhet – kunder, medarbetare, partners och ägare.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er 2019?
– Mångfald och jämställdhet ligger sedan länge högt på vår agenda och arbetet med att forma en organisation som speglar samhället i övrigt fortsätter. Vi är övertygade om att en diversifierad arbetsplats gör oss till såväl en bättre arbetsplats som en mer attraktiv arbetsgivare. 2018 tog Resurs plats på AllBrights gröna lista där svenska börsbolag med en jämn könsfördelning i ledningen rankas. Vidare lyfte fonden Indecap Q30 fram Resurs som ett av 30 svenska börsbolag med högst andel kvinnor på ledande positioner.

– Vi vill göra skillnad. På riktigt. Socialt engagemang är viktigt för Resurs Bank och ambitionen är att verka för ett inkluderande samhälle där alla människor ska ha möjlighet att tillvarata sin potential. Vi har en stark tro till individens kraft, men ibland kan man behöva lite hjälp på vägen. Vi stöttar organisationer och aktiviteter som syftar till att ge människor möjlighet att påverka sin vardag och sin framtid – allt från demokratiprojekt till praktikplatser och initiativ för startups. Engagemanget fokuseras på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden.

Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?
– Som företag i regionen tar vi vårt engagemang på stort allvar och vill ha en positiv inverkan på våra kunder, partners och samhället som vi verkar i. A Sustainable Tomorrow är en fantastisk plattform för nya insikter och perspektiv i viktiga hållbarhetsfrågor. Det känns självklart för oss att stötta denna mötesplats för nya nätverk och värdefulla samarbeten mellan individer, företag och samhälle, för en hållbar framtid.

Vilka förväntningar har du på A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens?
– Jag hoppas att alla som deltar och medverkar efter konferensen känner sig laddade med ny kunskap, inspiration och konkreta idéer som gör att hållbarhetsfrågorna blir ännu mer levande och prioriterade i det dagliga arbete inom näringslivet i vår region.

Vad tycker du om årets tema: Ett hållbart näringsliv med nästa generation medarbetare, ledare och kunder i fokus?
– För oss på Resurs som satsar på att inspirera och utveckla morgondagens medarbetare och ledare är årets tema både viktigt och värdefullt. Idag är det en självklarhet att vara en attraktiv arbetsgivare som är relevant och trovärdig inom hållbarhetsfrågor för att locka till sig den bästa kompetensen. Här kommer vi att kunna bidra med våra erfarenheter men inte minst låta oss inspireras av hur andra aktörer inom näringslivet aktivt jobbar med dessa frågor i sina verksamheter.