Hotel Statt Hässleholm

Katrin Pettersson, hotelldirektör, Hotel Statt Hässleholm.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Först och främst tycker vi att det är ett viktigt budskap att engagera sig i, sedan är det även ett trevligt sätt att synas och visa att vi finns.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vårt Sydafrikaprojekt Dandelion – För maskrosbarn i Sydafrika – ligger oss väldigt varmt om hjärtat och innefattar flera av de globala hållbarhetsmålen. Vårt hållbarhetsarbete kopplat till personalen är också otroligt viktig. Detta gör vi med hjälp av bolaget Happy Economy för att få en kombination av social och ekonomisk hållbarhet som dessutom skapar affärsnytta. Vi arbetar också för att driften av hotellet ska bli så hållbar som möjligt gällande exempelvis matsvinn, el, vatten, pappersförbrukning, transporter och kemikalier.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– I Dandelion-projektet ser vi hela tiden hur vårt bidrag verkligen förändrar barnens liv.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Genom inspiration från andra företag. Det var väldigt intressant att prata med deltagarna på vår hubb 2020 eftersom alla hade ett stort intresse för hållbarhet. Man lär av andra och behöver inte uppfinna hjulet själv.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde Regenerative business?
– Stora förväntningar! Det är mycket intressant, vi vill bli inspirerade och lära oss mer om vad vi kan göra.