Drivhuset Malmö

Josefin Runquist, verksamhetsledare på Drivhuset Malmö.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– På Drivhuset Malmö hjälper och stöttar vi studenter och unga med affärsidéer och projekt som de vill utveckla. För oss är det viktigt att föregå med gott exempel, att ha ett bra kontaktnät och ta del av de bästa verktygen för att kunna ge våra idé-ägare den bästa hjälpen. Ungefär hälften av alla initiativ som startar på Drivhuset är idéer kopplade till de globala målen – vårt mål är att hjälpa fler att bygga hållbara företag.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– När vi hjälper studenter och unga med deras idéer är alla hållbarhetsfrågor viktiga, vi tittar främst på vad som matchar deras idéer. Internt på Drivhuset så arbetar vi även med jämställt företagande. En del handlar om att få fler kvinnor som företagsgrundare, en annan del är att skapa mer diversifierade team.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– När vi för några år sedan började en satsning på kvinnors entreprenörskap så gick vi från att ha 32% kvinnor som startade bolag till 55%. Vi såg också att det var väldigt få kvinnor som kom tillbaka på återkommande vägledningar hos oss, så vi undersökte vad detta berodde på. Utifrån svaren gjorde vi justeringar och landade på jämställda siffror.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Att träffa andra som arbetar med hållbarhet i olika branscher, dela kunskaper och best practise hjälper oss att nå goda resultat snabbare.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde Regenerative business?
– Vi förväntar oss många nya idéer om hur vi kan tänka och lära ut för att främja hållbara affärsidéer. Vi ser fram emot att kunna sprida denna kunskap till våra studenter och unga.