AXFOUNDATION

Stina Behrens, projektledare för Hållbar produktion och konsumtion, Axfoundation.
Foto: Hamid Ershad/Axfoundation

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Alla aktörer i samhället har ett gemensamt ansvar att driva på hållbar utveckling och samverka över sektorer och branscher för att nå resultat. Som fristående och icke vinstdrivande verksamhet har vi på Axfoundation möjlighet att samla relevanta aktörer i samhället för att hitta gemensamma praktiska lösningar. Vi ser A Sustainable Tomorrow som ett bra tillfälle för kompetensutveckling och knyta nya kontakter.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vi på Axfoundation tar oss an frågor som rör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar. Tillsammans med våra runt 200 partners, såväl forskare som praktiker, utvecklar vi praktiska hållbara lösningar inom tre programområden: Framtidens mat, Cirkulär ekonomi, samt Hållbar produktion och konsumtion. Det är här vi ser att de stora knäckfrågorna ligger.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– När det gäller Hållbar produktion och konsumtion vill jag slå ett extra slag för projektet Re:solve där vi tillsammans med partners från olika sektorer och branscher satsar på att utveckla en global standard för digitala produktpass. Sen vill vi förstås också lyfta det nyligen lanserade Climate Education Tool, ett klimatverktyg för leverantörer som behöver komma i gång med sitt klimatarbete.

– Inom Cirkulär ekonomi ångar vi på med satsningen The Swedish Wool Initiative som syftar till att skapa förutsättningar för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull. Tillsammans med partners i hela värdekedjan vill vi bidra till visionen om att noll procent av svensk ull ska gå till spillo.

– När det gäller praktiska lösningar inom Framtidens mat så händer det otroligt mycket spännande på Torsåker gård, vår testgård och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem. Här pågår just nu växtförädling av perenna sädesslag och i testköken utvecklar vi attraktiva, hållbara och näringsrika sjömatsprodukter. Ett gott exempel är braxenfärs gjord på bifångst från svenska sjöar.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde den 15 september ”Halvvägs till 2030”?
– Mindre snack och mer verkstad. Som praktisk do-tank (snarare än en think-tank) är vi på Axfoundation en smula otåliga och extremt praktiska. Vi är övertygade om att för att ha en chans att nå målen till 2030 är det dags för konkret handling. Vi hoppas att A Sustainable Tomorrow kan så nya frön till bred samverkan kring just sådana lösningar.