page-header

A SUSTAINABLE TOMORROW HELSINGBORG 2018

Välkommen, 20 september!

A SUSTAINABLE TOMORROW HELSINGBORG DEN 20 SEPTEMBER

A Sustainable Tomorrow(AST) samlar beslutsfattare och hållbarhetskunniga från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och den akademiska världen.  A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända och specialiserar sig på FN:s globala mål 17 – genomförande och globalt partnerskap. Vi skapar idéer och affärer genom nya kontakter och nätverk.

VI ERBJUDER

– De senaste nyheterna inom hållbarhetsområdet och den bästa omvärldsanalysen.

– Fördjupade kunskaper om de Globala målen.

– De bästa exemplen på affärsnytta och inspirera till nya affärer.

– De bästa nätverken och möjligheten till nya kontakter.

VÅRA HUVUDTALARE

Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister 2006 – 2014.

Jakob Trollbäck, grundare till The New Division, upphovsperson till

Formspråket för FN:s Globala mål.

Hannah Stanton, verksamhetschef theGoals.org samt medlem i regeringens Agenda 2030-delegation.Förhandsbokning partners paket görs på info@granslosamoten.se

Här finner du program samt kan boka din biljett till AST Helsingborg den 20 september;

Boka din biljett här

VÄLKOMMEN TILL A SUSTAINABLE TOMORROW FRAMTIDSKONFERENS I HELSINGBORG!