page-header

ACADEMY

"Grejen med målen är att det måste ske utbildningar på alla nivåer. Dels måste det till en rejäl folkbildning men även för beslutsfattare och företagsledare"

A SUSTAINABLE ACADEMY
Hållbarhetsutvecklas tillsammans med A Sustainable Tomorrow

Investera i kunskap och lär dig hur du kan bidra till en hållbarare morgondag. Tillsammans med Sveriges främsta experter och andra intresserade deltagare från alla möjliga fält visar vi dig möjligheterna som de Globala målen innebär för dig och din verksamhet.

A SUSTAINABLE WORKSHOP
Hållbarhetsutveckla dig med kommunikationsgurun Jakob Trollbäck.

Den 13 april arrangerade A Sustainable Tomorrow en unik kompetensutvecklingsdag med fokus på hållbarhet och kommunikation – vi kallar evenemanget för A Sustainable Workshop.

– Möt mannen bakom den grafiska profilen för de Globala målen för hållbar utveckling – Jakob Trollbäck.
-Inspireras av framgångsrika exempel från den erfarna miljöjournalisten, föreläsaren och författaren Catarina Rolfsdotter-Jansson.
– Hitta rätt väg i ditt hållbarhetsarbete med hjälp av Anna Bruun Månsson, expert på hållbarhetsredovisning.
– Dessutom: workshop i tre steg för att att identifiera vilka mål som har störst relevans för din verksamhet och hur de kan skapa konkret värde för dig och din omvärld.

UTBILDNINGSPROGRAM

Agenda 2030 och de Globala målen med Jakob Trollbäck
Agenda 2030 och de Globala målens bakgrund och syfte. Genomgång av de 17 målen och kort presentation av de 169 delmålen. Presentation av hur det internationella och nationella arbetet med målen utvecklas.

Frågestund med Jakob Trollbäck ledd av Catarina Rolfsdotter-Jansson

What is in it for us? Catarina Rolfsdotter-Jansson
Inspirationsföreläsning med goda exempel på hur företag och verksamheter kan bidra till och nå ökad framgång genom att arbeta med de Globala målen.

Hur hittar vi rätt kompass? – Anna Bruun Månsson
Hur hänger de Globala målen ihop med andra ramverk och standarder, som Global Compact, GRI och nationella mål? Går det att mäta och se om vi är på rätt väg? Hur kan vi genom att kommunicera detta engagera ännu fler?

Workshop del 1: Analys
Identifiera vilka mål och delmål som är relevanta för din verksamhet. Prioritera vilka mål du vill fördjupa dig i under dagen.

Workshop del 2: Applikation
Arbete i grupper utifrån prioritering av målen med vägledning av processledare. Hur kan de Globala målen användas i din verksamhets strategier och mål? Vilka risker och möjligheter finns att ta hänsyn till? Hur utformas strategier och verksamhetsspecifika mål?

Workshop del 3: Samarbeten
Vilka möjliga samarbeten finns kring målen, både i rummet och i andra sammanhang?

Kommunikation
Hur kan du trovärdigt och korrekt kommunicera din organisations arbete med de Globala målen till din omgivning?

MANIFESTO

Ladda ner Globala målens manifesto i högupplöst format.

AFFISCH

Ladda ner den Globala målen högupplöst affisch.