page-header

A SUSTAINABLE PRIZE

A Sustainable Tomorrow Framtids- & Hållbarhetskonferens

UTMÄRKELSEN A SUSTAINABLE PRIZE
För hållbar utveckling genom partnerskap
Varför en utmärkelse för Mål 17?
Syftet med utmärkelsen A Sustainable Prize är att lyfta fram goda exempel som baseras på Mål 17 i de globala hållbarhetsmålen, ”Partnerships for the Goals”.

– Visa på satsningar som görs mellan organisationer och företag genom att gemensamt skapa projekt som skapar värde för båda parter, genom affärsmöjligheter och resultat för hållbarhet genom bistånd och/ eller välgörenhet.
– Uppmuntra kreativitet och innovation kring värdeskapande gemensamma initiativ mellan företag och ideella organisationer.

Utmärkelsen Sustainable Prize delas ut gemensamt till ett företag och en organisation som gemensamt engagerat sig för att skapa hållbar utveckling.

Det kan handla om allt från en affärsidé, ett projekt eller ett initiativ där man gemensamt skapar värde, där man tar tillvara styrkorna från två eller flera organisationer för att tillsammans skapa möjligheter att arbeta för hållbar utveckling, resultat eller tillväxt.

Det handlar om att lyfta fram goda exempel på hur man kan nå längre och skapa mera och större möjligheter att göra gott genom att tillvarata kraften i respektive organisation.

VEM KAN BLI NOMINERAD?

– Företag och ideell organisation gemensamt
– Företag, som vill göra gott, men som vill göra mer än att donera pengar, snarare bidra till entreprenörskap genom att gå samman med en ideell organisation.
– För en ideell organisation, som vill skapa värde tillsammans med ett företag, genom ett gemensamt projekt.

VAD VILL VI MÖJLIGGÖRA?

–  Synliggöra och bygga vidare på Hållbar utveckling och ledarskap
– Möjliggöra insamling av medel till goda initiativ för hållbar utveckling
– Uppmärksamma, belöna och premiera de initiativ som ligger i framkant genom konkreta handlingar.

KOPPLINGEN TILL MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Vi tror att en förutsättning för en realistisk möjlighet att nå de globala hållbarhetsmålen, är just samverkan mellan näringsliv och ideella organisationer.

SKICKA IN DIN NOMINERING
Vi tar emot nomineringar mellan den 1/8 - 31/8 2018

  NOMINERAD ORGANISATION

  DU SOM NOMINERAR

  Länkar till källor för support & bakgrundsinformation
  - Dokumentation
  - Internt material, projektbeskrivning o dyl.
  - Extern information, t.ex på hemsidor o.dyl
  - Kontaktpersoner & initiativtagare

  Föredrar du att maila? Skicka in din nominering till info@granslosamoten.se 

  URVALSKRITERIER

  Initiativet/ projektet ska ha varit aktivt under 2017- 2018 och måste ha uppfyllt något av dessa kriterier:
  – Bidragit till ökad hållbarhet genom samarbete/ partnerskap mellan en ideell organisation och ett företag.
  – Skapat förändring och förbättring inom området för hållbar utveckling.
  – Det är en förutsättning att initiativet:
  – Genererat reell nytta för verksamheten – både den ideella organisationen och företaget. (d.v.s. ej pappersprodukt).
  – Inspirerat/kan inspirera andra att göra samma sak (d.v.s. ej företagsspecifikt).
  – Visar på nya, spännande och alternativa tankar och lösningar för att arbeta för hållbar utveckling.
  – Visar på mod och förmåga att utmana traditionella vägar.

  JURY OCH URVALSPROCESS

  Nomineringsperioden är den 01/08 – 31/08, 2018. Juryn kommer utvärdera inkomna initiativ löpande enligt de givna kriterierna.

  Vinnaren av Årets Sustainable Prize utses på hållbarhets- och framtids konferensen ”A Sustainable Tomorrow” i Helsingborg, 20 september, 2018.

  Juryn består av:

  PROJEKTLEDARE A SUSTAINABLE PRIZE

  Anne Wolf
  Anne.wolf@leadnetwork.se
  +46 70 639 6099

  Bo Nilsson
  bo@granslosamoten.se
  +46 70 527 6112

  UTMÄRKELSEN: PRISER

  Den organisationen och företaget som av juryn utses till vinnare, erhåller förutom äran, diplom samt en årlig inbjudan till AST-dagen även kompetensutvecklings-paket för 8 personer för ledarutveckling:

  Euro Academy – 3 st.Dynamic Management Program
  (värde 49.000 kr per program)
  http://www.dynamic-management.eu/uk/dm/

  Novare Leadership Academy
  AHEAD – omvänt Mentorprogram
  (värde 59.000 kr.)
  http://novare.se/wp-content/uploads/2015/04/Ahead-The-Reveresed-Mentorship-Program-by-Novare.pdf

  INFORMATION OM VÅRA PRISSPONSORER

  EuroAcademy erbjuder företag och organisationer professionella utbildningsprocesser och program för utveckling av kompetens och ledarskap.

  Våra processer och program är flexibla och vi arbetar med utgångspunkt i varje organisation och dess speciella behov och förutsättningar. Målsättningen är att förstärka en önskad kultur samt ta tillvara organisationens och dess medarbetares resurser. Våra konsultinsatser bidrar till att organisationen förstärker sina möjligheter att nå uppsatta mål och visioner. Vi arbetar med fokus på att utveckla ledare och chefer så väl som medarbetare och team eftersom en organisations möjligheter och framgång beror på individens kompetens och utveckling.

  Novare Leadership Academy erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital och består av ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område.

  Tillsammans är vi experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra. Det kan handla om att hitta rätt person till rätt plats men också om att systematiskt analysera företagets kompetensbehov och långsiktigt utveckla medarbetarna. Novare Leadership Academy arrangerar ledarprogram för näringsliv & organisationer.

  background
  Läs mer om vårt kommande evenemang
  Framtidskonferens Malmö 2018
  Läs mer om vårt kommande evenemang
  Framtidskonferens Helsingborg 2018